About Us

History

Little living เกิดจากการนั่งคุยกับเพื่อนๆที่มีปัญหาในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโด เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัดทำให้ต้องมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่ประหยัดพื้นที่แต่ก็มักมีราคาที่สูงมาก หากซื้อแบบประกอบเองราคาประหยัดหน่อยก็จะต้องทำการขนสินค้าเองและต้องประกอบสินค้าด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้หญิง

Design

ทาง Little living จึงเริ่มคิดออกแบบและนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพื้นที่ เป็นมิตรกับลูกค้าโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่ ออกแบบสินค้าเน้นการประกอบน้อย รวมถึงการจัดจำหน่ายเข้าหาผู้บริโภคโดยตรงลดคนกลางทำให้ราคาไม่แพงเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ