ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้าที่ต้องการ

1.เลือกสินค้าที่ต้องการด้วยการกดปุ่ม
add to cart (ใส่ในตะกร้าสินค้า)
ที่อยู่ในแต่ละหน้าข้อมูลสินค้า

2.ดูสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกและยอดเงิน
ที่ต้องชำระ ด้วยการกดปุ่ม view to cart
(ดูสินค้าที่เลือกและยอดชำระ)

3.ทำการสั่งซื้อด้วยการกดปุ่ม
proceed to checkout (สั่งซื้อสินค้า)
หลังจากนั้นให้ใส่ข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน
แล้วกดปุ่ม place order (ส่งข้อมูล)

4.บันทึกยอดเงินที่ต้องทำการชำระ
และหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า

5.สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกสั่งซื้อผ่านทางระบบ
ตะกร้าสินค้า สามารถเลือกสินค้า
และสั่งซื้อผ่านช่องทาง ทางด้านล่าง

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกสั่งซื้อผ่านทางระบบตะกร้าสินค้า สามารถเลือกสินค้าและสั่งซื้อผ่านช่องทาง ดังนี้

@littleliving

info@littleliving.net

087-555- 3882

หน้าร้าน

ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกทำการชำระค่าสินค้าได้ 2 ช่องทาง

1. ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

โดยทำการโอนยอดเงินที่ต้องการชำระเข้าบัญชีต่อไปนี้

ธ.กรุงเทพ 086-0- 23733-8
ชื่อบัญชี วิกรม วิตตานนท์
สาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ์

ธ.กสิกรไทย 695-2- 16395-5
ชื่อบัญชี วิกรม วิตตานนท์
สาขาแม็คโครจรัญสนิทวงศ์

ธ.ไทยพาณิชย์ 036-267692- 9
ชื่อบัญชี วิกรม วิตตานนท์
สาขาสามแยกไฟฉาย

2. ชำระผ่านทางบัตรเครดิต

ทำการชำระโดยผ่าน Pay social คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งชำระค่าสินค้า

แจ้งชำระค่าสินค้า

แจ้งชำระค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งชำระค่าสินค้าได้ 4 ช่องทาง

Facebook: @littleliving.net

line: @littleliving

e-mail: info@littleliving.net

Tel: 087-555- 3882