นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันและต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ในเขตกรุงเทพฯทาง Little Living จะจัดส่งด้วยรถขนส่งของเราเอง และมีบริการยกสินค้าขึ้นชั้นให้ด้วยโดยบริการยกสินค้าไม่เกินชั้นที่3 กรณีที่พักลูกค้าไม่มีลิฟท์ขนของ สำหรับที่พักที่มีลิฟท์ขนของเราสามารถจัดส่งได้ถึงที่พักของลูกค้า สำหรับลูกค้าในเขตต่างจังหวัดเราจะส่งของด้วยบริการขนส่งเอกชนซึ่งจะจัดส่งถึงที่พักของลูกค้าโดยจะทำการจัดส่งถึงที่ บริเวณชั้น 1 ของที่พักลูกค้าเท่านั้น

สำหรับสินค้าขนาดเล็ก ทาง Little Living จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยบริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชน

ข้อมูลนโยบายการรับประกันสินค้า

เนื่องจากสินค้าที่แตกต่างกันรายละเอียดการรับประกันสินค้าจึงมีความแตกต่างและหลากหลายทางลูกค้าสามารถเช็ครายละเอียดการรับประกันสินค้าได้จากหน้าข้อมูลสินค้านั้นๆโดยจะมีการแจ้งว่ารับประกันสินค้าทั้งชิ้นหรือเฉพาะอะไหล่บางส่วนของสินค้านั้นรวมถึงแจ้งระยะเวลาในการรับประกันด้วย

ทาง Little Living รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งและความผิดพลาดในการผลิต โดยกรณีนี้จะรวมถึงชิ้นส่วนทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ของเราทั้งที่มีรับประกันและไม่มีรับประกัน เพียงลูกค้าแจ้งให้เราทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า เรายินดีทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าจนเป็นที่พอใจของทางลูกค้า